بدنسازی مختص لاکچریهاست!!!

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

باور رایج بین مردم حاکی از اینست که بدنسازی ورزشی پر هزینه بوده و تنها قشر مرفه جامعه می توانند از آن بهره ببرند. چرا که هزینه مکمل ها، شهریه باشگاه های مجهز و حرفه ای و هزینه های جانبی آن بالا بوده و هر کسی از عهده این مخارج بر نمی آید.

در همین خصوص گفت و گویی داشتیم با نائب رئیس هیات بدنسازی استان

پیام باویلی نائب رئیس هیات بدنسازی استان و همچنین مدیر باشگاه مولا در اینباره میگوید:

بدنسازی آنطور که اغلب مردم فکر میکنند هزینه های بالایی ندارد و همه علاقه مندان میتوانند از آن بهره بگیرند وی اضافه کرد تلاش و پشتکار اولین رکن موفقیت در این ورزش است

خوشبختانه سطح مسابقات استانی و کشوری نسبت به سایر رشته های ورزشی خوب بوده و حتی گاهاً سطح استانی این مسابقات از مسابقات خارجی نیز بهتر است وی در خصوص شهریه باشگاه افزود: شهریه باشگاه مولا آنگونه که تصور میکنید زیاد نیست و تمامی علاقه مندان قادر هستند از خدمات باشگاه استفاده کنند.

در مسابقات اخیر بین باشگاهای استان آذریایجان شرقی تیم مولا بیشترین مدال را ازآن خود کرده است، این باشگاه که از لحاظ تجهیزات و امکانات جزء بهترین باشگاه های ایران است  از زمان تاسیس تا کنون ورزشکاران بسیاری را پرورش داده که مقام های استانی و کشوری متعددی را کسب کرده اند

نظر شما چیست؟ آیا رشته ورزشی بدنسازی  (bodybuilding) رشته ورزشی پرهزینه ای ست و مختص لاکچریهاست یا همه میتوانند در هر سطحی از درآمد در این رشته فعالیت کنند؟!

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments