2 روش برای تسلی دادن به خانواده داغ دار

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

به واقع می توان گفت که تسلی دادن به خانواده داغدار یکی از سخت ترین کارها در دنیا محسوب می شود. خانواده داغدار به سبب از دست دادن عزیز خود از نظر روحی و احساسی کاملا متزلزل است. همین موضوع باعث می شود که صحبت کردن با این خانواده و تسلی دادن به آن ها سخت باشد. از طرف دیگر از نظر احساسی این خانواده نیاز به یک تسلی و پشتیبانی روحی دارد. از این رو باید دانست که به چه روش هایی می توان به این خانواده ها تسلی و آرامش داد. استفاده از آگهی ترحیم می تواند یکی از بهترین روش ها باشد. اما چگونه؟

طرح  آگهی ترحیم

چگونه تسلی بدهیم؟ آگهی ترحیم روش منطقی و ساده

همانطور که گفتیم تسلیت به خانواده عزادار از سخت ترین کارها در دنیا محسوب می شود. از طرف دیگر این خانواده از نظر روحی نیاز به یک حامی و پشتیبان دارد. استفاده از طرح آگهی ترحیم در انواع مختلف می تواند به نوعی این تسلی را ایجاد کند. اما چگونه؟

در واقع خانواده عزادار در لحظه از دست دادن عزیزشان، خودشان را تنها و بی کس در دنیا پیدا می کنند، از این رو احساس درماندگی شدیدی در لحظه بر آن ها وارد می شود. در این لحظه دیدن چند اسم آشنا و چند بنر تسلیت با عناوین مختلف می تواند برای این خانواده تسلی بخش باشد.

طرح آگهی پدر

در واقع آن چیزی که برای خانواده عزادار اهمیت دارد، متن پیام و تسلیت های کلامی و ... نیست، بلکه حضور دوستان و آشنایان در اطراف خود و دیدن چند نام و نشان دلگرم کننده بر روی بنرهای تسلیت و انواع آگهی ترحیم مانند طرح آگهی ترحیم پدر یا طرح آگهی ترحیم مادر و ... است.

این روش می تواند به خودی خود باعث ایجاد یک فضای آرام در دل خانواده عزادار شود. بنر تسلیت نیز می تواند تقریبا همین کار آگهی تسلیت را به نحوی دیگر انجام دهد. در واقع همانطور که از اسم این بنرها و آگهی ها مشخص است عموما این موارد برای ایجاد یک تسلی در دل و روح خانواده های عزادار طراحی شده است.

دیگر روش های تسلی به خانواده عزادار

استفاده از کلام برای تسلی چندان ساده نیست. این کار را باید به اطرافیان نزدیک و دوستان نزدیک خانواده عزادار سپرد. کسانی که از این حلقه دور هستند اگر خواهند خودشان را نزدیک به خانواده تلقی کنند و به شکل تصنعی احساس بدی در خود ایجاد کنند، عملا موفق نخواهند بود.

بنابراین بهتر است کسانی که از این حلقه دور هستند سعی کنند چندان از ارتباط کلامی و ... استفاده نکنند. استفاده از پیام های تسلیت مناسب می تواند انتخاب خوبی باشد. در واقع هر جایی که سخن و کلام قاصر باشد نوشتن می تواند گزینه مناسبی برای ابراز احساسات باشد.

طرح آگهی مادر در پاویسا

برای نوشتن پیام و یا استفاده از یک طرح خاص بر روی بنر زیاد خودتان را به دردسر نیندازید. اینگونه مراسم از معدود مکان ها و موقعیت هایی است که استفاده از کلیشه ها بهترین انتخاب است. در واقع شما باید سعی کنید همان نوع بنر و همان پیامی را که دیگران استفاده کرده و می کنند را استفاده کنید. در این پیام ها سعی کنید پیام های امیدوار کننده ای از آینده و امید به زندگی نیز داشته باشید. البته توجه داشته باشید که مسلما استفاده از یک پیام خوب و دست اول می تواند بسیار جالب و مفید به فایده باشد. اما این کار عملا ریسک بالایی دارد. چرا که همانطور که گفته شد این خانواده ها تحت شرایط احساسی بدی هستند و نمی توان به سادگی با آن ها کنار آمد. پاویسا مجموعه ای است که می تواند بهترین بنرها و پیام ها را در اختیار شما بگذارد. کافی است یکبار به سایت پاویسا بروید.

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments