نمونه رایتینگ آیلتس تسک 1

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

برای اینکه بتوانید در آزمون آیلتس موفق شوید باید ساختار هر کدام از 4 بخش آن را بشناسید. یکی از مهارت های 4 گانه که مورد ارزیابی قرار می گیرد رایتینگ است. امروز می خواهیم نکات مهمی را در زمینه چگونگی نوشتن یک رایتینگ خوب بیان کنیم.

قبل از اینکه به سراغ بحث اصلی برویم این موضوع را در نظر داشته باشید که بهتر است زمانی که تصمیم دارید در آزمون آیلتس شرکت کنید، یک آموزشگاه معتبر را برای آغاز روند آموزش انتخاب کنید. در حال حاضر و به دلیل همه گیری کرونا پیشنهاد ما به شما موسسه های تمام مجازی است. چراکه لازم تا رفت و آمد و قرار گیری در جمعیت را تا حد ممکن کاهش دهید. یکی از موسساتی که سیستم بر پایه آموزش اینترنتی دارد آکادمی بانی بست با جدیدترین متد های تدریس زبان در سطح کشور است. می توانید با مراجعه به وبسایت بانی بستLinks to an external site. از دوره های آموزشی و مشاوره رایگان این موسسه استفاده کنید.

رایتینگ آیلتس بخشی به اصطلاح سخت تر از سایر مهارت هاست؛ به این دلیل که نه تنها تمام متنی که می نویسید باید گرامر صحیحی داشته باشد بلکه اگزمینر متن شما را از نظر غلط املایی، نوع شرح و بسط موضوع، عدم استفاده از کلمات غیر تکراری و پیش پا افتاده، استفاده درست از علائم نگارشی و رعایت ساختار پاراگراف ها نیز به شدت مورد ارزیابی قرار می دهد.

عدم رعایت هرکدام از آن ها و موارد دیگری که می توانید در وبلاگ بانی بست به آن ها دسترسی داشته باشید، باعث کاهش نمره ی شما می شود.

در مقاله نمونه تسک 1 رایتینگ آیلتس به ترتیب نمونه هایی از تسک 1 به همراه تحلیل کامل اگزمینر به تفکیک نمره های دریافتی می توانید مطالعه کنید و یاد بگیرید. وقتی یک متن واقعی و تصحیح شده را با نمره ببینید و سعی کنید مشابه متن های نمره بالا بنویسید احتمال کسب باند 6-9 بسیار زیاد خواهد بود.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments