استویا در رژیم غذایی کتوژنیک

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

استویا در رژیم غذایی کتوژنیک مجاز است

به گفته دکتر روشن ضمیر متخصص رژیم کتوژنیک نباید بیشتر از ۵۰ گرم کربوهیدرات استفاده کنید. در سال ۲۰۰۰، برنامهی ملی سمشناسی مؤسسات ملی سلامت به این نتیجه رسید که باید نام ساخارین را از فهرست مواد بالقوه سرطانزا حذف کرد و محصولات حاوی ساخارین دیگر نباید برچسب هشداردهنده داشته باشند.

علت چنین گمانی این است که شیرینکنندههای مصنوعی ممکن است سایت رژیم کتوژنیک مسیر پاداش غذایی را نتوانند فعال کنند تا بعد از خوردن غذا احساس رضایت داشته باشید. برای سبکتر این غذا بهجای سوسیس گوشت قرمز میتوانید از سوسیس بوقلمون و بهجای تخممرغ میتوانید فقط از سفیده تخممرغ استفاده کنید.

برخی عوارض کتوژنیک عبارتند از:

این رژیم به نوع غذایی که مصرف میکنید حساس است و یکی از دلایلی که افراد پس از شروع، از ادامه آن منصرف میشوند، بحث تهیه غذا و مواد غذایی است. ایشان در مورد رژیم کتوژنیک که در سؤال مطرح شد، پاسخ دادند: سیستم کتوژنسیس در بدن باید فعال شود تا کتونهای تولیدی استفاده شده و سبب کاهش وزن شوند و این در حالی است که خیلی وقتها فرد خود را در محدودیتِ کالری قرار نمیدهد و آن کتوژنسیسی که باید در بدن فعال شود، نیز فعال نمیشود. اما در مجموع بسیاری از متخصصان محدود کردن کالری روزانه به کمتر از1200 کالری در روز را به هیچ وجه درست نمی دانند و معتقدند در دراز مدت می تواند عوارض بدی روی بدن داشته باشد.

چگونه رژیم کتوژنیک بگیریم؟

برنامه غذايي رژيم كتوژنيك  اکنون این بدان معنا نیست که نمی تواند ابزاری موثر باشد ، زیرا بسیاری از مطالعات نشان می دهد که رژیم کتوژنیک به عنوان یک ابزار از دست دادن چربی بسیار موفقیت آمیز است ، عمدتا با استفاده از راهی برای کنترل آسان کالری دریافتی. برای استفاده از این رژیم میزان درشت مغذی ها شامل ۳۰ درصد پروتئین به همراه ۶۰ تا ۶۵ درصد چربی و میانگین ۵ تا ۱۰ درصد کربوهیدرات در نظر گرفته شده است.

ساخارین طعمی ناخوشایند تلخ یا فلزی دارد و سال ۱۸۷۹ کشف و استفاده شد. در اوایل دههی ۱۹۷۰، در مطالعاتی ساخارین با ایجاد سرطان مثانه در موشهای آزمایشگاهی مرتبط بود. سیکلمات پنجاه برابر شیرینتر از قند خوراکی بود و برای پختوپز استفاده میشد. گرچه در رژیم کتوژنیک مصرف کربوهیدرات باید محدود شود، اما خوردن میوه های کم قند مانند انواع توت ها به میزان کم لذت بخش و موثر خواهد بود. نئوتام سیزده هزار برابر شیرینتر از قند و شکر و انتخاب خوبی برای پختن غذاست.

توصیه‌هایی برای رعایت رژیم کتوژنیک


 این شیرینکنندهبا نام تجاری Twinsweet فروخته میشود و ۳۵۰ برابر شیرینتر از قند خوراکی است. محصولات یا فرمولهای آماده مانندKetocal® ، با این حال، شامل یک مکمل مولتی ویتامین است. وجود برچسب هشداردهنده روی محصولات حاوی ساخارین ضروری بود؛ درنتیجه مطالعات بیشتری دربارهی ساخارین انجام شده است. دربارهی کنترل وزن برخی از مطالعات مشاهدهای ارتباط بین مصرف نوشیدنیهای شیرینشدهی مصنوعی و چاقی را گزارش میدهند. برخی از افراد معتقدند که شیرینکنندههای مصنوعی ممکن است اشتها را افزایش دهند و باعث افزایش وزن شوند.

علاوهبراین، برخی از دانشمندان معتقدند برای احساس سیری به مصرف بیشتر مادهی غذایی شیرینشدهی مصنوعی درمقایسهبا نسخهی شیرینشده با شکر نیاز دارید. از آن به بعد، بیش از ۳۰ مطالعات انسانی نشان دادند که نتایج در موش صحرایی به انسان مربوط نمیشود و مصرف ساخارین برای انسانها مضر نیست. بسیاری از مواد غذایی با کربوهیدرات بالا سالم هستند و باید در رژیم غذایی قرار گیرند تا نیازهای مربوط به فیبر، ویتامین و مواد معدنی از راه طبیعی وارد بدن شوند. 

مواد غذایی غیرمجاز در کتوژنیک!


استویا درحالحاضر کمضررترین نوع شیرینکنندهی جایگزین شناخته میشود که طرفداران بسیاری خصوصا در رژیم کتوژنیک دارد. گفته میشود بسیاری از مطالعات اخیر از این ایده پشتیبانی نمیکنند که شیرینکنندههای مصنوعی گرسنگی یا کالری دریافتی را افزایش میدهند. این شیرینکننده که ۶۰۰ برابر قند سفره شیرین است، برای پختوپز و مخلوط با غذاهای اسیدی مناسب است و با نام تجاری Splenda بهفروش میرسد. نوشیدنیهای شیرینشدهی مصنوعی میتواند گزینهای آسان برای کسانی باشد که بهطورمنظم نوشابه مصرف میکنند و تمایل دارند مصرف قند خود را کاهش دهند. ارائه دهنده مطالب علمی جهت راهنمایی افرادی که تمایل به رعایت رژیم غذایی کتوژنیک دارند.

مواد غذایی مجاز در کتوژنیک

محصولات کتویی، به علت کربوهیدرات پایینی که دارند می توانند بر روی رژیم غذایی شما تاثیرگذار باشند. منابع روی غالبا منابع خوب پروتئین هم هستند و ازآنجا که توجه به دریافت روغن های سالم در این دوران مهم است مغزدانه ها، ماهی و غلات کامل برای ما هم زمان منابع ارزشمند پروتئین، روی و روغن های مطلوب محسوب می شوند و معمولا با توجه به ذائقه و شرایط اقلیم و اقتصادی افراد به هنگام تنظیم برنامه غذایی لحاظ می شوند. این شیرینکننده بیستهزار برابر از قند و شکر شیرینتر است و برای پختوپز گزینهی مناسبی محسوب میشود. این شیرینکننده ۳۴۰ برابر شیرینتر از قند و شکر است و برای پختوپز و مخلوطکردن با غذاهای اسیدی مناسب است.

منیع: رژیم آنلاین آردایت  دکتر روشن ضمیر متخصص تغذیه

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments