اجاره وثیقه و سند چرا و چگونه ؟

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

برای تامین و اجاره وثیقه و سند حتما از یک موسسه حقوقی کمک بگیرید .... افرادی که برای دریافت وام از سایر بانک ها و موسسات حقوقی، اقدام نموده میبایست طبق درخواست بانک سند ضمانت  تامین کنند تا بتوانند از امتیاز وام بهره مند شوند . در بسیاری از موارد به دلیل نبود سند متقاضی میبایست نسبت اجاره وثیقه از سایرین اقدام کند . همچنین زندانیانی و متهمان قضایی هستند بمنظور آزادی و تامین قرار  وثیقه خود معمولا دارای وثیقه لازم برای ارائه به دادگاه نیستند، این افراد با موضوعی  بنام اجاره سند آشنا می باشند.

در این بین، اشخاص و موسساتی وجود دارند که ، برای اجاره وثیقه و سند ضمانتی به این افراد اقدام کمک می کنند. از آن جا که استفاده از وثیقه  و سند اجاره ای، مستلزم پرداخت قیمت و هزینه میباشد و لذا دریافت آن، با ریسک ها و خطراتی برای متقاضیان و مالکاین سند همراه است ، کسب اطلاع از ریسک های اجاره وثیقه قبل از هرگونه اقدامی ضروری و الزامی می باشد . به همین منظور  در این گزارش ، ابتدا به بیان مفهوم وثیقه اجاره ای و سند اجاره ای و بررسی آن از منظر قانون کشور پرداخته و در ادامه، موارد استفاده از وثیقه اجاره ای، برای زندانیان و یا وام و همچنین چالش هایی که تامین وثیقه در پی دارد، نظیر ارزش گذاری ، مراحل تامین و  وثیقه اجاره سند و .... را بررسی می کنیم. در انتهای این گزارش همچنین نکات مهم که در اجاره کردن سند و وثیقه باید به آن توجه شود را بیان خواهیم کرد.

مراحل تامین و اجاره وثیقه در موسسه تهران بزرگ:

  • حضور در موسسه تهران بزرگ و مشاوره حضوری با کارشناسان
  • بستن قرارداد و توافق نامه رسمی بمنظور اجاره وثیقه: هماهنگی لازم جهت تامین و اجاره وثیقه و معرفی وثیقه گذار و سندگذار جهت دادگاه - دادسرا - تعزیرات قاچاق کالا بصورت فوری و در اسرع وقت.
  • مراجعه صاحب سند ملکی به مراجع قضایی: سند شش دانگ (مسکونی-تجاری-صنعتی-زمین-زراعی و ... بنا به خواست ارباب رجوع و متقاضی) تامین و مالک به همراه سند در شعبه حاضر میشود .
  • اخذ نامه کتبی و الکترونیک نیابت از شعبه : (نیابت در صورت لازم است که ملک در محدوده ای غیر از منطقه دادگاه-دادسرا و اداره تعزیرات متقاضی واقع شده باشد) در غیراینصورت نیابت نیاز ندارد.
  • اجرای مفاد نامه نیابت توسط مقام قضایی : شهر یا شهرستانی که ملک در ان واقع شده است و استعلام ثبتی و تایید اصالت سند ملکی و مالکیت که این مرحله ظرف مدت یک الی دو روز کاری انجام میشود .
  • گرفتن دستور کارشناسی و ارزش گذاری ملک: دستور کارشناسی و ارزش گذاری سند مالکیت برای وثیقه زندانی و متهم با مشخصات ملکی و پلاک ثبتی ملک مورد نظر با حضور کارشناس در محل استقرار ملک انجام میشود .
  • مراجعه کارشناس رسمی دادگستری در محل ملک بمنظور کارشناسی ارزش ریالی ملک:  ملک مورد بازداشت توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طی نامه رسمی ارزش ان به شعبه و اداره ثبت اظهار میشود .
  • حضورخانواده محترم زندانی- متهم و چند نفر از اقوام و بستگان او برای تامین تضامین قراردادی : بسته به میزان قرار وثیقه و توافقات انجام شده و اعتبار ضامن ها ، تضامین لازم از ضامنین گرفته میشود .
  • بازداشت قطعی سند ملک: در این مرحله سند توسط اداره ثبت بازداشت شده و نامه بازداشت به شعبه فرستاده میشود .
  • صدور و گرفتن نامه آزادی متهم و آزادی از زندان : قاضی شعبه نامه ازادی متهم را صادر و بهمراه مدارک لازم جهت آزادی زندانی در پاکت پلمپ شده تحویل متقاضی و خانواده متهم میشود .

 

 

*** در خصوص تامین سند اجاره ای نکته ای که برای اجاره سند و وثیقه بمنظور ارائه به بانک وجود دارد این است که :

هیچگونه قانونی و نیازی وجود ندارد تا سندی که به عنوان ضمانت و وثیقه در رهن بانک ها  گذاشته می شود، به نام شخص دریافت کننده وام باشد و متقاضیوام میتواند از سند ملکی سایر آشنایان و دوستان و یا سند اجاره ای استفاده کند. پس اگر شخص، ملکی به نام خود نداشته و نتواند برای خود سندی تهیه  کند و برای دریافت وام، در رهن بانک بگذارد ،  می تواند از اسناد و سند اجاره ای با تحویل فوری استفاده کند. و برای این کار تنها کافیست به این مسئله توجه کند که سندی که اجاره می کند، از نظر ثبتی و استعلام اداره ثبت اسناد دارای مشکل نباشد.

 

نتیجه گیری: همان طور که از نام سند اجاره ای مشخص است، صاحب و مالک سند، طی عقد قراردادی اجاره سند ملک خود را به شخصی که نیازمند سند است به مدت مشخص اجاره می دهد. در این قرارداد اجاره نیز مانند اجاره نامه های دیگر باید یکسری موارد و نکات حقوقی به طور شفاف و روشن اشاره شوند  تا در صورت لزوم، طرفین بتوانند به آن ها استناد نموده و از ازبین رفتن حقوق خود جلوگیری نمایند.

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments